Güvensiz Gıda Her Yıl 100 Milyon İnsanı Hasta Ediyor!

Güvensiz Gıda Her Yıl 100 Milyon İnsanı Hasta Ediyor!

Güvensiz Gıda insanları hasta ediyor ! Birleşmiş Milletler tarafından kutlanan altıncı Dünya Gıda Güvenliği Günü’nün teması “Beklenmeyene hazırlanın” olarak belirlendi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan açıklamada, “Gıda işletmeleri, hükümetler ve tüketiciler, gıda kirliliğinin ve gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesine yardımcı olabilir” denildi.

Güvensiz Gıdanın Yol Açtığı Hastalıklar

DSÖ yetkilileri şu ifadeleri kullandı, “Gıdaların üretiminden tüketimine kadar her aşamada korunması gerekmektedir. DSÖ ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu konuyla ilgili küresel düzeyde farkındalık yaratmak amacıyla uluslararası günü ortaklaşa organize ediyor. Doğu Akdeniz Bölgesi, gıda kaynaklı hastalıkların ciddi bir yükünü taşıyor. DSÖ’nün 2015 yılı tahminlerine göre, Bölge’de yaşayan 100 milyon kişi her yıl gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalıyor; bu vakaların 32 milyonu 5 yaş altı çocuklardan oluşuyor. Patojenlerin neden olduğu gıda kaynaklı ishalli hastalıklar Bölge’deki gıda kaynaklı hastalık yükünün %70’ini oluşturmaktadır. Bölge’de yılda yaklaşık 37.000 kişi, başta gıda kaynaklı ishal, tifo, hepatit A ve bruselloz olmak üzere, güvensiz gıda tüketimi nedeniyle hayatını kaybediyor. Gıda güvenliği önlemleri, bu hastalıkların Bölge’de ve küresel olarak sağlık ve refah üzerindeki etkisini azaltmak için hayati öneme sahiptir”

Gıda kaynaklı hastalıkların küresel yüküne ilişkin DSÖ tahminleri

“Gıda kaynaklı patojenlerin yanı sıra doğal toksinler ve sentetik kimyasallar da gıda kaynaklı bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Gıdalardaki çok sayıda kimyasal kirletici madde, kanser de dahil olmak üzere bulaşıcı olmayan ciddi hastalıklara neden olabilir; organ yetmezliği; ve üreme ve gelişim bozuklukları. Bölge, sıcak hava dalgaları, kuraklık, su baskınları ve zoonotik hastalıkların yayılmasındaki artış gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı olaylardan kaynaklanan halk sağlığı sorunlarıyla boğuşuyor. İnsani krizler, diğer acil durumlar ve siyasi istikrarsızlık, güvenli gıda, su ve sanitasyona erişimin yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimi de kısıtlıyor. En savunmasız ve dışlanmış insanlar genellikle en kötü durumla karşı karşıya kalıyor”

  Öğretmen Ayşegül Avcı Merkeze Alındı!

Gıda Güvenliği 

Bu yıl aynı zamanda gıda güvenliği etkinliklerine ilişkin sınırlar arasında ve üyeler arasında hızlı bilgi alışverişini kolaylaştıran Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı’nın (INFOSAN) 20. yılını kutluyor. DSÖ ve FAO tarafından ortaklaşa yürütülen INFOSAN, gıda kaynaklı hastalıkları önlemek ve hayat kurtarmak için risk yönetimi önlemlerinin zamanında uygulanmasını sağlar. Gıda güvenliği olayları yerel örneklerden küresel acil durumlara hızla büyüyebilir. Gıda güvenliğiyle ilgili acil durumlar, yerel ve/veya uluslararası pazarlardaki kontamine gıdalardan kaynaklanabileceği gibi, elektrik kesintileri veya çatışmalar nedeniyle gıda kontrolleri ve tedarik zincirinde meydana gelen aksamalardan da kaynaklanabilir. Bu, gıda güvenliği sorunlarının üstesinden gelmek, tüketici sağlığını korumak ve ulusal ve küresel düzeyde adil gıda ticareti uygulamalarını sağlamak için birlikte çalışmayı herkesin sorumluluğu haline getiriyor. DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Ofisi, güçlü ulusal gıda kontrol sistemleri oluşturma ve güvenli gıda işlemeyi teşvik etme konusunda Bölge ülkelerine liderlik etmeye ve desteklemeye devam etmektedir. Bu da, DSÖ Küresel Gıda Güvenliği Stratejisi 2022-2030’da belirlenen küresel hedeflere 2030 yılına kadar ulaşılmasına yardımcı olacak” (BSHA – Bilim ve Sağlık Haber Ajansı)