Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) Rektör Atama Kararı 

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) Rektör Atama Kararı 

Rektör Atama kararı hakkında karan veren Anayasa Mahkemesi (AYM) Cumhurbaşkanlığı’nın doğrudan atama yetkisini elinden aldı. 

 Eğitim-Sen, AYM kararı hakkında açıklama yaptı. 

Anayasa Mahkemesi Rektör Atama Karar Neyi İçeriyor ? 

Yaşanan söz konusu hukuksuzluk, baskı ve dayatma uygulamalarının ardından, bugün Anayasa Mahkemesi tarihi bir karar verdi! Bu karara göre; “Rektörlerin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını, YÖK bünyesinde görev yapacak Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) üyelerinin fiilen Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına olanak sağlayan “ÜAK tarafından seçilenlerden bir ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından atanmayanların yerine yeni adayların seçimlerinin iki hafta içinde yapılmadığı takdirde, Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılması” hükmünü, Yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdamını, düzenleyen 02.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili maddeleri iptal edilmiş, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından on iki ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir”

REKTÖRÜ ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARI SEÇSİN ÖNERİSİ ! 

Yükseköğretim Kurumu hakkında görüşlerini de dile getiren Eğitim Sen yetkilileri, “Eğitim Sen olarak talebimiz açık ve nettir! Üniversitelerin demokratikleştirilmesi önündeki en temel engellerden birisi olan Yükseköğretim Kurulu kapatılmalı ve üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayacak, demokratik, katılımcı ve çoğulcu modeller hayata geçirilmelidir. Üniversitelerin yönetim mekanizmalarının hızlıca demokratik ve katılımcı yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Üniversiteler, Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörler tarafından değil, üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilen kurullar eliyle yönetilmelidir” şeklinde konuştu.

  İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ndeki Olay Hakkında Açıklama